0 €

KOMINÁRSTVO DK

✓ Dobrý Kominár ✓

Kontroly komína na rodinnom dome

Pravidelnosť kontroly komína na rodinnom dome závisí od typu spotrebiča. V prípade, že ide o plynový kotol, nadväzuje na to celý článok o plynových spotrebičoch.

Ak máte doma kotol na tuhé palivo, vyhláška 401/2007 stanovuje pravidelné čistenie pri spotrebičoch do 50kW raz za 4 mesiace.

Presné znenie vyhlášky § 20 Lehoty kontroly a čistenia komína:

 1. Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.
 2. Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:
 • a) Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá, šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky, dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
 • b) Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá, šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

Komín by mal byť odborne skontrolovaný kominárom, najmenej raz za rok. V prípade potreby, si možete komín vyčistiť aj svojpomocne.

Svätý Florián Patrón Kominárov

Svätý Florián je ochranca pred ohňom, vodou a vojnou.
Preto je od nepamäti patrónom všetkých hasičov. Okrem toho však chráni aj kominárov, murárov a staviteľov mostov.

To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov, je jeho charakter a odvaha.
Svoj život obetoval preto, aby zachránil ďalších 40 spoločníkov - vojakov, ktorí sa stali kresťanmi.
Jeho odvahu, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov, záchranárov a kominárov.CENY

Čistenie komína: 29,- EUR

Frézovanie komína od: 20,- EUR

Vložkovanie komína, práce od: 20,- EUR

Kompletný cenník

Výpis článkov

 • 06 Jún 2019

  Keď sme boli deti:)

  Nostalgia na ktorú radi spomínajú ročníky čo si pamätajú klasické staré dobré večerníčky. Nuž naše milé detičky na tomto fičali Vaši ockovia a mamičkyJ

 • 05 Máj 2019

  Občasne užívaná stavba

  Vedeli ste že na občasne užívanej stavbe nemusíte čistiť komín tak pravidelne ako napríklad na bežnom rodinnom dome? Ak chcete vedieť viac a znenie presnej definície vyhlášky prečítajte si tento článok.

 • 04 Apr 2019

  Ako často kontrolovať rodinný dom

  Rodinné domy, ktoré majú menší vykurovací spotrebič ako je 50 kW a ide pritom o tuhé palivo je potrebné odborne skontrolovať kominárom najmenej raz za rok. Popri tom treba svojpomocne kontroly vykonávať každé 4 mesiace.

 • 03 Mar 2019

  Kontroly plynových kotlov

  Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, sa musí počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok. Plynový kotol typu B raz za 6 mesiacov ak je komín vyvložkovaný. Viac nájdete v tomto článku.

Archív